Aşçı Yardımcısı

İLANIN AYRINTILARI

Aşçı Yardımcısı

TALEBE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE:

 

A) Kuraya Tabi Talebe İlişkin Genel Hususlar:

 

1) İlan şartlarını taşıyan adaylar; ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir. Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilir. Son başvuru tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılır.

2) Başvuru başlangıç tarihleri aynı olan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun ilanlarından sadece birine başvuru kabul edilir.

3) İlana başvuru yapacak öncelikli adaylar, başvuru yapacakları listeyi (öncelikli liste veya genel liste) başvuru esnasında işaretleyerek seçer. Başvuru süresi bittikten sonra liste değişikliği talepleri kabul edilmez.

4) Başvuru yapan iş arayanların öncelikliler de dâhil olmak üzere tamamı kura çekimi için ilan sahibi kamu kurum ve kuruluşuna gönderilir. Kamu kurum ve kuruluşu tarafından düzenlenen noter kurası ile genel listeden ve öncelikli listeden açık iş sayısının dörder katı kadar aday sınav yapılmak üzere belirlenir.

5) İşe alınacak işçilerin sadece noter kurasıyla belirleneceği kuraya tabi ilanlarda, öncelikliler de dâhil olmak üzere tüm başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl ve ihtiyaç duyulacak sayıda yedek aday doğrudan kura sonucu belirlenebilir.

6) Listelere giren adaylar, ilan şartlarına ilişkin olarak; eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, mesleki belge, yabancı dil şartı vb. belgelerini ilanı veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz eder. Belge teslim tarihi ve yeri, ilanda ya da kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde adaylara duyurulur. Durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar listelerden çıkarılır. Listeden çıkarılan kişilerin yerine kamu kurum ve kuruluşunun tercihine göre sıralamada yer alan diğer kişiler dâhil edilebilir. Belge teslimi ve kontrolü işçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun tercihine göre kura çekiminden önce veya sonra yapılabilir.

7) Sınav günü, saati, yeri ve sınava katılmaya hak kazanan adaylar, işçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde duyurulacaktır. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

8) Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulunduğu ilana işverence davet edildiği hâlde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar.

9) Kamu kurum ve kuruluşlarının işçi taleplerine yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınır. İlçe, il veya bölge düzeyinde yayımlanan işçi taleplerinin başvuru süresi içerisinde ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvurusu kabul edilmez. İkamet değişikliği ile ilgili olarak, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden yapılan sorgulamada Nüfus Müdürlüğünde işlemin yapıldığı tescil tarihi esas alınır. İkametini talebin karşılanacağı yer içerisinde değiştiren adayların Nüfus Müdürlüklerinden alacakları Adres Bilgileri Raporunu başvuru süresi içerisinde İŞKUR birimlerine ibraz etmeleri halinde ilgili ilana başvuruları yapılır.

10) Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusunun geçersiz hale getirilmesi ve işe alınma işleminin iptaline ilişkin İŞKUR ile ilanı veren kamu kurum ve kuruluşlarının yasal işlem yapma hakları saklıdır.

B) Özel Şartlar

•   Gıda işinde çalışmaya engel bir hastalık/bulaşıcı hastalık bulunmadığını belgeleyen Portör Muayene raporu,

•   Başvuran adayların MEB onaylı Konaklama Sektöründeki Mikro İşletmeler İçin Hijyen Eğitimi Belgesine sahip olması gerekmektedir.

•    Başvuran adayların Aşçı Yardımcılığı veya Aşçı Ustalık Belgesine sahip olması gerekmektedir.

•    Alınacak personel belirli süreli işçi statüsünde 8 ay 29 gün çalıştırılacaktır.

•    Personelin çalışma saatleri idaremizce vardiya esasına göre belirlenmektedir.

•    Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olması,

•    Adaylardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler ile şartları taşımadığı sonradan tespit edilenler ilan/ göreve başlama sürecinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.

•    Kura çekilişi ilgili noter huzurunda gerçekleştirilecek olup tüm başvuru sahipleri arasından, açık iş sayısının 4 (dört) katı kadar asıl ve yedek aday belirlenecektir.

•    Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

NOT: Yukarıda istenen belgeler 20.09.2022 tarihi 09.30’dan önce Horasan Öğretmenevi ve ASO müdürlüğüne teslim edilecektir.

- Müracaatların açık iş sayısının 4 katından fazla olması durumunda noter kurası yapılacak olup;

- Kura 21.09.2022 tarihinde saat 14:00'da Horasan Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü’nün toplantı salonunda gerçekleştirilecektir.

- Sözlü sınava hak kazanan adaylar 22.09.2022 tarihinde Horasan Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğünde 13:00-16:00 saatleri arasında hazır bulunacaklardır.

- Sonuçlar www.horasanogretmenevi.meb.k12.tr internet adresinde 21.09.2022 tarihinde açıklanacaktır.

 

İŞİN TANIMI

Son Başvuru Tarihi
19.09.2022

BEKLENTİLER

En Az Öğrenim Seviyesi
İlköğretim