İş Geliştirme Uzmanı

İLANIN AYRINTILARI

İş Geliştirme Uzmanı

Şirket uygulamaları ve kurallarını göz önünde bulundurarak şubelerin en verimli şekilde yönetilmesini sağlar.

Sisteme yeni franchise kazandırmak için çalışmalar yürütür.

Potansiyel müşteriler ile görüşerek anlaşmalar yapar.

İş şartlarını konuşur ve değerlendirir. Değerlendirme sonuçlarını da ilgili kişilere aktarır.

Yeni açılan yerlere yönelik gerekli reklam, bölge ve müşteri potansiyeli analizlerini gerçekleştirir. Elde edilen verilerin raporunu oluşturur.

Raporları strateji geliştirme aşamalarında aktif olarak kullanır. Hedeflere yönelik belli programlar oluşturur.

Yeni yer açılışları için gerekli olan mali, teknik ve yasal değerlendirme aşamalarını takip eder. Tüm resmi yazışma süreçlerini inceler.

Sektörle ilgili yenilikleri takip eder.

Fuar gibi tanıtım yerlerinde şirketi temsilen yer alır. En iyi tanıtım için gerekli faaliyetleri yürütür.

Bütçe doğrultusunda en yaratıcı ve işlevsel planları uygulamaya geçirir.

Aylık ve yıllık hedeflere yönelik iş planlarını oluşturur. Hedefe yönelik farklı satış kanallarını belirler.

İŞİN TANIMI

Nitelik ve Beceriler
Analitik düşünebilmeli ve sonuç odaklı çalışmalar yürütebilmelidir. Organizasyon ve planlama konularında üst düzey beceriye sahip olması gerekir. Satış hedeflerini gerçekleştirmek için sorumluluğu altındaki çalışanlara iyi liderlik edebilmelidir. Hem yazılı hem de sözlü güçlü iletişim becerilerine sahip olmalıdır. Yoğun çalışma temposuna ayak uydurabilmelidir. İş takibi ve kontrolü konularında iyi olmalıdır. Hem dış görünüşüne hem de davranışlarına özen göstermelidir. Takım çalışmasına yatkın olmalı ve yeniliklere açık olmalıdır. İşine yönelik gelişmeleri takip etmelidir. İnsan ilişkilerinde ikna edici ve başarılı olmalıdır. Özellikle yurt dışıyla ortak çalışan bir şirket ise iyi seviyede İngilizce dil bilgisine sahip olmak gerekir.
Son Başvuru Tarihi
26.09.2022

BEKLENTİLER

En Az Öğrenim Seviyesi
Önlisans