İş Güvenliği Uzmanı (Az Tehlikeli Sınıf-C)

İLANIN AYRINTILARI

İş Güvenliği Uzmanı (Az Tehlikeli Sınıf-C)

-İş yeri ortamı, ekipmanları ve uygulamalarının mevzuatta belirtilen iş sağlığı ve güvenliği standartlarına uygunluğunu incelemek

-İş yeri ortamı, ekipmanları ve uygulamalarının mevzuatta belirtilen iş sağlığı ve güvenliği standartlarına uygunluğunu incelemek

-İş yeri çalışanlarını, potansiyel tehlike barındıran çalışma koşullarından korumaya yardımcı olan prosedürleri belirlemek,

-Kazaların sebeplerini tespit etmek ve gelecekte nasıl önlenebileceğini belirlemek,

-Kazaların sebeplerini tespit etmek ve gelecekte nasıl önlenebileceğini belirlemek,

-Tehlikeli koşullar veya ekipman için kontrol sağlamak ve iyileştirici önlemler oluşturmak üzere mühendisler ve doktorlarla işbirliği yapmak

İŞİN TANIMI

Nitelik ve Beceriler
-Neden sonuç ilişkisini doğru yorumlayabilen -Problemleri çözme becerisi gelişmiş -Takım çalışmasına yatkın -Çözüm odaklı -İş sağlığı ve güvenliği mevzuatına hakim -İyi bir takip dökümantasyon ve kayıt tutma becerisine sahip -Stres yönetimini başarıyla yöneten -Yeniliklere ve gelişmeye açık, disiplinli ve titiz
Son Başvuru Tarihi
15.03.2023

BEKLENTİLER

En Az Öğrenim Seviyesi
Önlisans