Lojistik Operasyon Sorumlusu

İLANIN AYRINTILARI

Lojistik Operasyon Sorumlusu

Gelen hammadde ve ambalajların ilk kontrolünü yapmak; Numunelerini alarak Kalite Kontrol ve Güvence Birimine teslim etmek; Mali ve İdari İşler Birimiyle koordineli ve yetkisi dahilinde hareket etmek,

Hammadde, ambalaj, yarı mamul ve ürünleri uygun şekilde depolamak,

Ambalaj, hammadde, mamul giriş/çıkışını kontrol etmek; İlk gelen hammadde, ambalaj ve ürünün ilk olarak çıkışını sağlamak (FIFO),

Aylık sayımı yaparak üst yönetime stok miktarını bildirmek,

Kalite Politikası ve Kalite Yönetim Sistemi Dokümantasyonlarına bağlı çalışmak,

Deponun düzen ve temizliğini sağlamak,

Üst amirinin tebliğ ettiği görev ve sorumlulukları yerine getirmek,

Sevkiyat biriminin etkin ve verimli çalışması için birim çalışanlarını organize etmek,

Sevkiyat programına uygun olarak ürünlerin sevkiyatının yapılmasını sağlamak,

Yapılan sevkiyatlarda hazırlanan çeki listelerini kontrol etmek ve doğruluğunu sağlamak,

Araç içi kontrollerini yapıp, Araç Yükleme ve Sevkiyat Formuna uygun olarak sevkiyat sırasında yüklemeyi koordine etmek,

Ürün sevkiyatı için kesilen irsaliye ve/veya faturanın kontrolünü yapmak ve doğruluğunu sağlamak.

İŞİN TANIMI

Nitelik ve Beceriler
Planlama ve organizasyon yeteneği sergilemek, İş birliği ve ekip çalışmasına yatkınlık göstermek, Zaman yönetimi becerisi sergilemek, Sorumluluk ve dikkat sahibi olmak, Etkili iletişim yeteneği göstermek, Problemler karşısında çözüm üretebilmek.
Son Başvuru Tarihi
13.07.2022

BEKLENTİLER

En Az Öğrenim Seviyesi
Ortaöğretim (Lise ve Dengi)