Maden Mühendisi

İLANIN AYRINTILARI

Maden Mühendisi

AKDENİZ BETON firmasında istihdam edilmek üzere deneyimli MADEN MÜHENDİSİ alınacaktır.Maden mühendisi, maden sahalarının fizibilitesini, güvenliğini ve üretkenliğini değerlendirmekle sorumludur. Yüzey ve yeraltı kaynaklarının çıkarılmasını planlar ve yönetir.

İŞİN TANIMI

Nitelik ve Beceriler
İş yükünü önceliklendirme yeteneği göstermek, Raporlama ve sunum yapabilecek sözlü ve yazılı iletişim becerisi sergilemek, Seyahat engeli bulunmamak, Madencilik personelini denetleyebilecek, ekipman alımları, yükseltmeleri ve onarımları ile ilgili kararlar alabilecek yönetim kabiliyetine sahip olmak, Erkek adaylar için askeri yükümlülüğü bulunmamak. İş yükünü önceliklendirme yeteneği göstermek, Saha çalışmaları gerçekleştirebilecek sağlık koşullarına sahip olmak, Madencilik sahasında kullanılan yazılımlara hakimiyeti bulunmak, Ekip yönetimi ve motivasyonunu sağlayabilmek,
Son Başvuru Tarihi
12.07.2022

BEKLENTİLER

En Az Öğrenim Seviyesi
Lisans