Muhasebe Görevlisi (Otel)

İLANIN AYRINTILARI

Muhasebe Görevlisi (Otel)

Otelin gelir ve gider kayıtlarının yasalara göre tutulmasını sağlamak.

Kurulan borç ve alacakların takibini sağlamak.

Diğer departmanlarla gerekli koordinasyonu sağlayarak evrak akışını düzenlemek.

Otele ait alım, satış ve diğer harcamalarla ilgili kayıtların tutulmasını sağlar.

Banka hesaplarını ve açılan kredileri sürekli olarak kontrol eder ve aylık raporları hazrılar.

 

Cari alacakları takip etmek.

 

Günlük nakit cetveli hazırlamak.

 

Tesellüm ve ambar talep fişlerinin kontrolü ve muhasebeleşmesi : Depodan gelen tesellüm raporu. Faturaların ilgili satıcıya doğru girilip girilmediği, varsa faturadaki indirimin doğru ayrılıp ayrılmadığı, ilgili malzemenin ilgili stoka girip girmediği, malzemenin miktarının doğru girip girmediği ve faturanın kredi veya peşin olup olmadığı kontrol edilir. Herhangi bir yanlışlık varsa düzeltme yapılır.

Tüm faturaların doğruluğu kontrol edilir.

 

Otele giren malzemelerin satın alma fiyat karşılaştırması : Çok sık olmamakla birlikte çok sürüm olan malzemeler, diğer otellerin alış fiyatları ile bizim alış fiyatlarımız karşılaştırılır.

İŞİN TANIMI

Nitelik ve Beceriler
Bilgisayarlı muhasebe konusunda deneyimli, tercihen otel muhasbebe programı MOD bilen, E fatura kullanabilen çalışma arkadaşları aramaktayız.
Son Başvuru Tarihi
30.06.2022

BEKLENTİLER

En Az Öğrenim Seviyesi
Önlisans