Temizlik Görevlisi

İLANIN AYRINTILARI

Temizlik Görevlisi

TALEBE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE:

 

A) Kuraya Tabi Talebe İlişkin Genel Hususlar:

 

1) İlan şartlarını taşıyan adaylar; ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir. Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilir. Son müracaat tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılır.

2) Başvuru başlangıç tarihleri aynı olan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun ilanlarından sadece birine başvuru kabul edilir.

3) İlana başvuru yapacak öncelikli adaylar, başvuru yapacakları listeyi (öncelikli liste veya genel liste) başvuru esnasında işaretleyerek seçer. Başvuru süresi bittikten sonra liste değişikliği talepleri kabul edilmez.

4) Başvuru yapan iş arayanların ve önceliklilerin tamamı kura çekimi için talep sahibi kamu kurum ve kuruluşuna gönderilecektir. Kamu kurum ve kuruluşu tarafından organize edilen noter kurası ile genel listeden ve öncelikli listeden açık iş sayısının dörder katı kadar aday sınav yapılmak üzere belirlenir.

5) İşe alınacak işçilerin sadece noter kurasıyla belirleneceği kuraya tabi işgücü taleplerinde, öncelikliler de dâhil olmak üzere tüm başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl ve ihtiyaç duyulacak sayıda yedek aday doğrudan kura sonucu belirlenecektir.

6) Listelere giren adaylar, ilan şartlarına ilişkin olarak; eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, mesleki belge, yabancı dil şartı vb. belgelerini ilanı veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz eder. Belge teslim tarihi ve yeri, ilanda ya da kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde adaylara duyurulur. Durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar listelerden çıkarılır. Listeden çıkarılan kişilerin yerine kamu kurum ve kuruluşunun tercihine göre sıralamada yer alan diğer kişiler dâhil edilebilir. Belge teslimi ve kontrolü işçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun tercihine göre kura çekiminden önce veya sonra yapılabilir.

7) Sınav günü, saati, yeri ve sınava katılmaya hak kazanan adaylar, işçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde duyurulacaktır. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

8) Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulundukları ilana işverence davet edildikleri hâlde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar.

9) Kamu kurum ve kuruluşlarının işçi taleplerine yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınır. İlçe, il veya bölge düzeyinde yayımlanan işçi taleplerinin başvuru süresi içerisinde ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvuruları kabul edilmez. İkamet değişikliği ile ilgili olarak, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden yapılan sorgulamada Nüfus Müdürlüğünde işlemin yapıldığı tescil tarihi esas alınır. İkametini talebin karşılanacağı yer içerisinde değiştiren adayların Nüfus Müdürlüklerinden alacakları Adres Bilgileri Raporunu başvuru süresi içerisinde İŞKUR birimlerine ibraz etmeleri halinde ilgili işgücü talebine başvuru yapılır.

10) Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusunun geçersiz hale getirilmesi ve işe alınması işleminin iptaline ilişkin İŞKUR ile talep sahibi kamu kurum ve kuruluşlarının yasal işlem yapma hakları saklıdır.

Tam teşekküllü resmi sağlık kuruluşundan görevini devamlı yapmasına engel olacak bedenen, aklen ve ruhen sağlık problemi olmadığını gösteren sağlık kurulu raporu bulunmak ( Atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir.)

7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğince arşiv araştırması sonucunda atama işlemi yönünden bir engeli bulunanların atamaları yapılmayacakır.

Sosyal güvenlik kurumundan herhangi bir emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı alanların, ilan edilen kadroya başvuru yapmamaları gerekmektedir. Mevzuat gereği bu durumda olanların atamaları yapılmayacaktır.

Eski hükümlü / TMY' lerden, kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenler ile  kamu haklarından mahrum olanların ilan edilen kadrolara müracaat yapmamaları gerekmektedir.

Son başvuru tarihi itibariyle (10.03.2023), ortaöğretim(lise ve dengi) düzeyinden mezun olmak ve istenilen belgelere sahip olmak.

İlan tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak.

İlanın yayımlandığı tarihte herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda görev yapanların, ilan edilen kadroya başvuru yapmamaları gerekmektedir.

Yerleşen adaylar asgari ücret ile göreve başlatılacaktır.

Göreve başlayan personele 1 (bir) ay deneme süresi uygulanacaktır.

Not:

Başvuru yapan kişi sayısı, alım yapılacak açık iş gücü sayısının dört katından fazla olması durumunda sözlü sınava katılacak adayların belirlenmesi için; 17.03.2023 tarihinde saat 16:00’ da Ordu Üniversitesi Rektörlük Binası 4. Kat Konferans Salonunda noter huzurunda kura çekimi yapılacaktır. Adaylar talep etmeleri halinde kura çekimini izleyebileceklerdir.

Sözlü sınav için nihai listede yer alan adayların; hangi belgeleri teslim edeceği, belge teslim yeri, tarihleri ve diğer bilgilendirme işlemleri Ordu Üniversitesine ait www.odu.edu.tr adresinden duyurular kısmında daha sonra ilan edilecek olup, ayrıca adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır.

İŞİN TANIMI

Son Başvuru Tarihi
10.03.2023

BEKLENTİLER

En Az Öğrenim Seviyesi
Ortaöğretim (Lise ve Dengi)