İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARI VE MESLEKİ EĞİTİM KURSLARI

Dijitalleşen sanayide nitelikli işgücü ihtiyacının karşılanabilmesi
ülkemiz açısından oldukça önemli bir konudur.

Sanayi 4.0 ile
gelecekte bilgi ve iletişim teknolojileri ve Ar-Ge alanında gelişen
teknoloji ve üretim süreçlerinin değişimi ile birlikte yeni mesleklerin
ortaya çıkacağı, bazı mesleklerde ise işgücü talebinin artacağı
ve bu artışın yeni kariyer fırsatlarını da beraberinde getireceği
öngörülmektedir.

Aynı zamanda farklı nitelikte bir üretim ve eğitim
süreci ile karşı karşıya kalacağımız kaçınılmaz bir gerçektir.
En önemlisi bu süreç nitelikli insan gücüne en fazla gereksinim duyulan bir süreç olacaktır.

İşgücünden beklenen en
kritik özellik; disiplinler
arası yeteneklere sahip
olabilmek ve bunları hayata
geçirebilmektir. Bu sebeple
bireylerin dijital çalışma
ortamıyla baş edebilmeleri için
gerekli becerileri kazanması ve
Sanayi 4.0 ile ortaya çıkan yeni
dijital becerilere hazır olması
gerekmektedir.
Özellikle veri analizi, yazılım,
siber güvenlik, robotik
uygulamalar, dijital iş süreçleri
gibi alanlarda nitelikli iş
gücüne ihtiyaç duyulacağı
tahmin edilmektedir. Bu
kapsamda; Endüstriyel Bilgisayar
Programcılığı, Giyilebilir Teknoloji
Tasarımcısı, Endüstriyel Kullanıcı
Arayüzü Tasarımcısı, Bulut Bilişim
Uzmanı, Siber Güvenlik Uzmanı,
Veri Analisti, ERP Uzmanı,
Sosyal Medya Uzmanı, Yazılım
Geliştirme Uzmanı, Mobil Yazılım
Uzmanı, Oyun Geliştirme Uzmanı
gibi mesleklerde işgücü talebinin
artacağı öngörülmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir