İŞGÜCÜ PIYASASINA GIRIŞTE GENÇLER İÇIN ÖNEMLI BIR KISAYOL: STAJ

Deneyimsiz personel çalıştırmak istemeyen
işletmeler ile deneyimsiz olduğu için işverenlerin
işe kabul etmekten kaçındığı ve bundan ötürü
deneyim kazanamayan gençler işgücü piyasasında
güçlüklerle karşı karşıya kalmakta ve her iki taraf
da bu durumdan zararlı çıkmaktadır.

Gençlik, ergenlik sonrası
dönemle orta yaş arası
dönemi ifade eden bir
kavramdır. Literatürde
-genç nüfusu tanımlamak
için farklı yaş aralıkları olsa
da- “genç” kavramı Türkiye
İstatistik Kurumu ve birçok
uluslararası kuruluş tarafından
15-24 yaş arasındaki
bireyleri tanımlamak için
kullanılmaktadır. Ülkemizin
sahip olduğu yaklaşık 13
milyon kişilik genç nüfus,
beraberinde büyük fırsatlar
getirmektedir.

Bununla birlikte
genç nüfusun iyi bir eğitim
alması ve işgücü piyasasında
yer alması; her geçen gün
önemini artırmakta, genç
işsizliğinin artış göstermesiyle
daha fazla gündeme
gelmektedir. Özellikle de
eğitimde ve istihdamda yer
almayan gençlerin genç nüfus
içerisindeki payının artması,
sadece ekonomik değil aynı
zamanda önemli bir sosyal
sorun olarak görülmektedir.

Genç işsizliği gelişmiş ülkelerde
bile önemli bir sorun alanıdır.
Bu sorunun nedenlerine
ilişkin çeşitli araştırmalar
bulunmaktadır.

Kurumumuz
tarafından gerçekleştirilen,
işgücü piyasasının talep
tarafının en kapsamlı
çalışması olan İşgücü Piyasası
Araştırması, işverenlerimizin
genç işgücünden neler
beklediğini de ortaya
koymaktadır. Araştırma
kapsamında işverenlerimize
genç personel seçiminde
aradıkları kriterler sorulmuştur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir