Sille – Tarihi Kent

Sille, Konya’nın 7 km
kuzeybatısında yer alan
derin ve dar bir vadinin
iki yakasında kurulmuştur.
Vadinin arasından akan
bir dere bulunmaktadır.

Sille, günümüzde Selçuklu
Belediyesine bağlı bir
mahalledir. Konya Kültür
Varlıkları Koruma Bölge
Kurulu kararınca “kentsel
sit alanı” olarak ilân
edilmiştir.

TARİHÇE

Sille bölgesi, Frigyalılardan
günümüze iskân görmüş, Bizans
döneminden itibaren önemli
bir yerleşim yeri olmuştur.
Erken Hristiyanlık devrinin ilk
merkezlerinden; İstanbul-Kudüs
arasındaki hac yolunun önemli
konaklama noktalarından biridir.
Sille, tarihte Bizans, Selçuklu ve
Osmanlı devirlerinde mamur bir
yerleşim yeri olmuştur.

Kaynaklar, Bizans döneminde
Sille’de 60 kadar kilise ve
manastırın bulunduğunu
belirtmektedir. Osmanlılar
devrinde de önemini
kaybetmeyen Sille’de câmiler,
hamamlar ve çeşmeler
yaptırılmış; Türkler ve Rumlar bir
arada barış içinde yaşamışlardır.
Sille Osmanlı dönemi Türk kültür
hayatında da önemli bir yere
sahiptir. 18. yy.dan itibaren
Sille’de önemli hattatlar ve
şairler yetişmiştir.
Sille, Türk El Sanatları
bakımından da önemli bir
merkez olmuştur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir